BG – Prokazatelná cesta k úspoře paliva

Technologie americké společnosti BG Products již dlouhodobě směřuje k dekarbonizaci motorů, což mimo jiné přináší i sníženou spotřebu paliva u zážehových i vznětových motorů. A jak jsme se přesvědčili, nejedná se pouze o osobní vozy.

Účinek kompletní profesionální dekarbonizace vznětového motoru jsme totiž měli možnost posoudit v rámci dubnového testu spotřeby nákladního vozu Mercedes-Benz Actros 2551 s nájezdem 395 995 km. Test byl proveden ve společnosti Aquasys s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. Uvedený vůz byl nejprve uveden do provozní teploty a následně bylo provedeno napojení přes bypass na speciální BG mikrováhu spotřeby paliva.

Actros IMG_7111

Při volnoběžných otáčkách byl poté pro měření aktuální spotřeby paliva zvolen minutový cyklus po dobu 30 minut, během kterého se elektronicky každou minutu váží a zapisuje spotřebované množství paliva. Zprůměrováním a přepočtem hmotnosti spotřebovaného paliva na jeho objem u těchto minutových cyklů byla získána hodnota spotřeby paliva 0,716 litrů nafty za zmíněných 30 minut. Po skončení toho cyklu byla provedena profesionální BG dekarbonizace vstřikování a dále palivového, spalovacího a olejového prostoru vznětového motoru o sériovém výkonu 375 kW. Proces dekarbonizace byl proveden aplikací dvou balení výrobku BG Engine Performance Restoration PN 10932 s cílem navrátit kompresní tlaky na všech válcích do původních hodnot a odstranit veškeré houževnaté úsady, kaly a laky z pístních kroužků a kompletního olejového prostoru. Součástí dekarbonizace byla rovněž aplikace dvou balení výrobku BG Diesel Care PN 22932 jehož primární funkcí je zbavení karbonových úsad ve vstřikovacím systému, spalovacím a výfukovém prostoru.

IMG_7121   IMG_7116

Po provedení kompletní profesionální BG dekarbonizace došlo na opětovné měření spotřeby paliva zcela identickým způsobem jako při úvodním měření. Stejným způsobem zprůměrování 30 jednominutových cyklů měření a jeho převedení do hodnoty objemu byla zjištěna spotřeba paliva ve výši 0,628 litrů nafty za 30 minut. Z uvedeného následným matematickým výpočtem vyplývá, že BG dekarbonizací vznětového motoru došlo k úspoře ve výši plných 14 %! Při jednoduchém přepočtu se dostáváme k finální úspoře 3–4 l nafty na 100 ujetých kilometrů, a to je údaj, který by měl zajímat každého nákladního přepravce, provozujícího kamionovou dopravu s větším počtem nákladních vozů. Vedle této primární výhody dekarbonizace v podobě výrazného snížené spotřeby paliva se její účinnost projevila také ve vyšší efektivitě chodu vznětového motoru, což se projevuje lepšími jízdními vlastnostmi.

jhcxwbc

Pro tento případ BG dekarbonizace vozu Mercedes-Benz Actros 2551 byl navržen také vhodný následující preventivní program, který zahrnuje pravidelnou aplikaci výrobku BG PD09 do palivové nádrže (každých 20 000 km) a také dekarbonizaci olejového prostoru při každé výměně oleje pomocí výrobku BG 109 EPR. Ten udrží systém nadále bez úsad, což povede k optimální ekonomice provozu nákladního vozu. 

  

Nové články

BG – Prokazatelná cesta k úspoře paliva

Technologie americké společnosti BG Products již dlouhodobě směřuje k dekarbonizaci motorů, což mimo jiné přináší i sníženou spotřebu paliva u zážehových i vznětových motorů. A jak jsme se přesvědčili, nejedná se pouze o osobní vozy.

Nedat zimě šanci

Teploty vzduchu začínají v úvodu roku tradičně klesat pod bod mrazu a v některých případech to může znepříjemnit život právě motoristům. Proto jsou následující řádky věnovány údržbě vozů v zimním období, a především těm s dieselovým motorem.

Další články

Dekarbonizace

Naftový motor

Dekarbonizuj

Benzínový motor

Dekarbonizuj

DPF filtr pevných částic

Dekarbonizuj