Řeší vodík nebo ultrazvuk skutečně efektivně proces dekarbonizace motoru?

Ve světě dekarbonizace motorů je dnes poměrně velká konkurence a nabídkami na odstranění karbonu se to jen hemží. Přirozeně každý, kdo takovou technologii nabízí preferuje pouze to „svoje řešení“. Ale jak je to doopravdy s bojem proti karbonovým úsadám? Často chce zájemce o dekarbonizaci motoru znát odpověď na otázku, jak se od sebe liší metoda prováděná vodíkem nebo ultrazvukem. Anebo snad existuje i jiné řešení? Pojďme do tohoto dilema vnést trochu světla.   

Začněme ryzí chemií. Vodík je netečný, hořlavý plyn, který nemá žádné disperzně-detergentní vlastnosti na molekuly uhlíku. Jedná se o proces efektu tzv. pyrolýzy, kde dochází ke spalování pomocí vysoké teploty. Řeší se tím tedy pouze důsledek, ale ne podstata problému, tedy příčina vzniku karbonových úsad v motoru.

VIA_hook-up

Spalování vysokou teplotou (pyrolýzou), také nemusí být vždy bezpečné, hlavně pro emisní systémy (katalyzátor, filtr pevných částic DPF). Efekt pyrolýzy (odstranění úsad spálením) může vzniknout pouze tam, kde je vysoká teplota. Ale v místech, kde je z podstaty věci hlavní příčina tvorby karbonových úsad (sací trakt, sací ventily, vstřikovače) je teplota nízká. Proces pyrolýzy tak zde nemůže vzniknout a tím nedojde k žádnému odstranění úsad z vnitřku vstřikovačů, sacího systému, sacích ventilů, EGR ventilů nebo již zmíněného DPF filtru. To jsou fakta.

Ultrazvukem lze čistit pouze demontované vstřikovače, takže nemůžeme hovořit o komplexní dekarbonizaci celého traktu, a navíc při demontáži vstřikovačů je vždy určité riziko jejich poškození vlivem nutné manipulace. Je tady, ale ještě jedna cesta, která je mnohdy opomíjena, a přitom jednoznačně eliminuje nevýhody dvou již zmíněných možností.

rez filtrem engine with GPF

Efektivním řešením je BG dekarbonizace chemickou cestou, což je bezpečný a komplexní proces, při kterém velmi účinná chemická látka vytváří chemickou reakci a mění pevné (uhlíkaté) skupenství na plynné. V tomto stavu odchází zcela bez rizika výfukovým systémem. Chemicko-technická reakce vzniká bez ohledu na teplotu. Proto nastává v tomto případě proces dekarbonizace nejen ve „studených" částech motoru (palivové cesty, sací trakt, vstřikovače atd.), ale i v prostoru spalování (spalovací komora, píst, ventily) a v emisní oblasti EGR ventilu či systému DPF. Procesem chemické BG dekarbonizace tak dochází nejen k odstranění příčiny vzniku karbonových úsad, ale také k účinnému řešení negativního důsledku. Přes padesát let zkušeností s americkou technologií BG Products a desítky tisíc úspěšných dekarbonizačních aplikací v Čechách a na Slovensku jednoznačně hovoří ve prospěch této jednoduché bezdemontážní cesty.

Nové články

Vlajková loď efektivní dekarbonizace  

Mnozí majitelé automobilů s benzínovými pohonnými jednotkami řeší nyní, možná více než kdy jindy, problém s úsadami karbonu uvnitř motoru a s tím spojenou zvýšenou spotřebou paliva. Americká společnost BG Products, Inc. nabízí velmi jednoduché, maximálně účinné a bezpečné řešení s inovovaným výrobkem BG 44K® PLATINUM.

Řeší vodík nebo ultrazvuk skutečně efektivně proces dekarbonizace motoru?

Ve světě dekarbonizace motorů je dnes poměrně velká konkurence a nabídkami na odstranění karbonu se to jen hemží. Přirozeně každý, kdo takovou technologii nabízí preferuje pouze to „svoje řešení“. Ale jak je to doopravdy s bojem proti karbonovým úsadám? Často chce zájemce o dekarbonizaci motoru znát odpověď na otázku, jak se od sebe liší metoda prováděná vodíkem nebo ultrazvukem. Anebo snad existuje i jiné řešení? Pojďme do tohoto dilema vnést trochu světla.   

Další články

Dekarbonizace

Naftový motor

Dekarbonizuj

Benzínový motor

Dekarbonizuj

DPF filtr pevných částic

Dekarbonizuj