Dekarbonizace v kostce

Pojem DEKARBONIZACE je dnes vyjádřením pro komplexní řešení problému s tvorbou karbonových usazenin.

Ještě před několika lety byla jediným možným řešením v boji s karbonem kompletní demontáž motoru a složité mechanické čistění jednotlivých součástek většinou drátěnými kartáči. Hrozilo ovšem mechanické poškození či kontaminace motoru částicemi čištěného karbonu. Vedle toho je dnes ještě možné použít různé speciální spreje s chemicky rozpustnou látkou. Zde je však problém s účinnou penetrací této látky na všech karbonem zasažených místech. Určitou měrou na snížení výskytu karbonu ve spalovacím prostoru pracují i někteří světoví výrobci paliv.

CCC_9615Ovšem tato varianta představuje většinou nutnost používat spíše speciální vysokooktanová paliva, u kterých možná odradí cena za jeden natankovaný litr.


Světovým trendem v autoopravárenském průmyslu je však nyní zcela jednoznačně 100% účinná bezdemontážní dekarbonizace. Dnes jsou vlastně z odborného pohledu dva základní způsoby řešení tohoto procesu.

První způsob dekarbonizace - PREVENTIVNÍ -  je v rukách majitelů vozů a to pomocí aplikace speciálního přípravku. Jeho použitím se udržuje celý spalovací systém v odpovídajícím stavu a předchází se tím opotřebení součástí a drahým opravám. Jedno balení takového přípravku stačí aplikovat každých 15 000 km na jednu palivovou nádrž o velikosti 50 litrů a po celou dobu není nutno používat žádné další přípravky.

VIA_hook-upDruhým řešením je komplexní - PROFESIONÁLNÍ - dekarbonizace, prováděná ve specializovaných servisních centrech. Tentom typ dekarbonizace se doporučuje provádět od najetých 50000 km a to v případě, že na voze nebyla prováděna preventivní dekarbonizace nebo pokud se vyskytly větší problémy. Proces bezdemontážní profesionální dekarbonizace spočívá v napojení motoru na přístroj s cirkulačním okruhem pro aplikaci učinné chemické látky. Zároveň je nutný přesně stanovený režim nastavení tlaků, průběhu akcelerace, následného chodu ve volnoběžných otáčkách a splnění časových úseků pro jednotlivé procesy čištění. Celý proces komplexní profesionální dekarbonizace, kdy dochází k přeměně karbonových úsad z pevného na plynné skupenství, trvá nejdéle 1,5 hodiny. Následuje jízdní zkouška a po ujetí cca 10 kilometrů je možno provést změření škodlivých emisí. Rozdíl v hodnotách je znatelný okamžitě a logicky ve prospěch procesu dekarbonizace.

12VIA_hook-upRelativně novým a velmi účinným procesem je také čištění nebezpečných úsad u filtru pevných částic DPF. Celý proces jeho čištění probíhá za chodu motoru, kdy se během 180 minut efektivně a absolutně bezpečně odstraní nahromaděné uhlovodíkové úsady (neboli saze). Unikátní a patentovaná technologie předchází drahým výměnám zanesených filtrů pevných částic a stejně tak nebezpečnému mechanickému „vytloukání“. Celý proces čištění filtru pevných částic se provádí přímo na voze bez složité demontáže.

Nové články

Prevence pro hybridy ve třech krocích

Moderní automobily s plně hybridním pohonem získávají v současnosti na trhu stále větší oblibu. Vedle prokazatelné šetrnosti při provozu se navíc jejich majitelé často mohou spolehnout na různá zvýhodnění. Značka BG Products však se svým preventivním programem nezapomíná také na pravidelnou údržbu hybridních vozů.

I automat vyžaduje péči

     Možná jste si mysleli anebo byli ujišťováni výrobci automobilů, že kapalina v automatické převodovce je doživotní záležitostí. Možná se o tom tolik nepíše v médiích, jako v případě výměny motorové oleje či brzdové kapaliny. Jedno je však dnes ale jisté, kvalita a životnost kapaliny v automatech má svůj časový limit.

Další články

Dekarbonizace

Naftový motor

Dekarbonizuj

Benzínový motor

Dekarbonizuj

DPF filtr pevných částic

Dekarbonizuj