Filtry pevných částic pro benzíny – stejné jako u dieselů?

V září letošního roku vstoupí v platnost emisní norma Euro 6c. Co to znamená pro světové automobilky? Především dochází ke sjednocení emisních norem pro benzínové a dieselové motory u nově vyráběných vozů.

V září letošního roku vstoupí v platnost emisní norma Euro 6c. Co to znamená pro světové automobilky? Především dochází ke sjednocení emisních norem pro benzínové a dieselové motory u nově vyráběných vozů. A zatímco se poslední roky upřela maximální pozornost odborné i laické veřejnosti, i díky aféře Dieselgate, hlavně na automobily se vznětovými (dieselovými) motory, teď se situaceotáčí a situaci s vysokými hodnotami pevných částic budou muset řešit výrobci automobilů u zážehových (benzínových) motorů. Proč tomu tak je?

engine with GPFČástečným vysvětlením je základní funkce spalování u benzínových motorů s vysokotlakým spalování paliva. Je prokazatelné, že právě přímý vstřik paliva do válců při tlaku až 200 barů snižuje celkovou spotřebu paliva u daného typu motoru. Na straně druhé však dochází ke spalování nehomogenní směsi paliva způsobující nedokonalé spalování a s tím spojenému vzniku sazí. Čím vyšší je zmíněný tlak vstřiku, tím jsou pevné částice ve výfukovém potrubí menší a jejich počet větší. Výsledkem je poté zdravotní riziko pro člověka, protože vdechnuté mikročástice s karcinogenními látkami lidský organismus nezachytí standardním způsobem a zasažen je tak přímo krevní oběh člověka.

rez filtrem

Nově vyráběné dieselové motory začaly být ze stejného důvodu vybavovány filtrem pevných částic od září roku 2009. Pro výrobu a provoz benzínových motorů platila dlouho výjimka, která však posledním dnem měsíce srpna končí. Je také potřeba zmínit, že některé automobilky, vědomy si této emisní problematiky, zareagovaly v předstihu na situaci montáží filtrů pevných částic pro benzínové motory (GPF – Gasoline Particular Filter) některých svých modelů. Příkladem budiž paradoxně hlavní aktér zmíněné aféry Dieselgate, koncern Volkswagen. Ten již před rokem začal montovat GPF filtry u motorů 1,4 TSI a 2,0 TSFI do nových modelů VW Tiguan resp. Audi A5. Další světové automobilky ho však samozřejmě v této snaze následovaly.

Nyní přichází okamžik, kdy automobilky musí všechny nově vyráběné vozy s benzínovými motory s přímým vstřikem vybavit filtrem pevných částic a od příštího roku prodávat na trhu výhradně takto vybavené vozy. Odborná diskuze se však nyní zaměřuje na řešení problému se staršími vozy s benzínovými motory, které v porovnání se současnými diesely vybavenými DPF filtry mají mnohonásobně vyšší hodnoty vypouštěných pevných částic z výfukových potrubí do ovzduší.

S touto změnou emisní legislativy vyvstává také otázka pro běžné motoristy, ohledně údržby vozu a celkové životnosti nového filtru pevných částic GPF. Stane se tento filtr pro benzínové motory za čas stejným strašákem pro majitele vozů, jakým je dnes při měření emisí na stanicích technické kontroly DPF filtr u dieselů?  

208 - 2016„Řešení pro údržbu a čištění zmíněných dvou typů filtrů budou z dosavadních poznatků odlišná,“ říká Jiří Kocourek, produktový manažer BG Products ve společnosti I.O.B., spol. s r.o., která se skrze patentovanou americkou technologii společnosti BG Products dlouhodobě zabývá bezdemontážní dekarbonizací motorů a čistěním DPF filtrů a dodává: „S profesionálním i preventivním čištěním DPF filtrů u dieselů máme dlouholeté zkušenosti a nabízíme efektivní bezdemontážní řešení těm motoristům, kteří mají aktuálně problémy s emisemi na STK. U filtrů pro benzínové motory však zatím vše nasvědčuje tomu, že jejich úplné zanesení nebude tak časté. Je to dáno skutečností, že u těchto motorů lze pracovat mnohem rychleji a efektivněji s vyšší teplotou výfukových plynů, což omezuje tvorbu sazí a dalších úsad.“

203 - 2017Technici americké společnosti BG Products však o to více kladou důraz na vhodnou prevenci proti vzniku karbonových úsad již u zánovních vozů s benzínovým motorem. Právě aplikace preventivních chemických přípravků je cestou k prodloužení životnosti GPF filtrů na voze. „Z naší současné nabídky pro benzinové motory doporučujeme jako vhodnou prevenci proti karbonovým úsadám v okolí spalovacího prostoru, ventilů, lambda sondy a vstřikovacích systémů především přípravky BG 44K a BG CF5, které jsou vhodné i pro preventivní údržbu filtrů pevných částic. Při správné funkci motoru ve spojení s aplikací těchto přípravků na voze se dá předpokládat dosažení životnosti GPF filtrů okolo hranice 240 tisíc najetých kilometrů, možná i více,“ dodává Jiří Kocourek.

Vedle vyšší životnosti je dobrou zprávou pro motoristy také to, že by nově zaváděné GPF filtry měly být, dle odborných diskuzí, v porovnání s DPF filtry o poznání levnější. Ať tak či tak, bezvadný a funkční stav filtrů pevných částic u automobilů s benzinovými i dieselovými motory je v zájmů zdraví nás všech.

 

 

Nové články

Řeší vodík nebo ultrazvuk skutečně efektivně proces dekarbonizace motoru?

Ve světě dekarbonizace motorů je dnes poměrně velká konkurence a nabídkami na odstranění karbonu se to jen hemží. Přirozeně každý, kdo takovou technologii nabízí preferuje pouze to „svoje řešení“. Ale jak je to doopravdy s bojem proti karbonovým úsadám? Často chce zájemce o dekarbonizaci motoru znát odpověď na otázku, jak se od sebe liší metoda prováděná vodíkem nebo ultrazvukem. Anebo snad existuje i jiné řešení? Pojďme do tohoto dilema vnést trochu světla.   

BG – Prokazatelná cesta k úspoře paliva

Technologie americké společnosti BG Products již dlouhodobě směřuje k dekarbonizaci motorů, což mimo jiné přináší i sníženou spotřebu paliva u zážehových i vznětových motorů. A jak jsme se přesvědčili, nejedná se pouze o osobní vozy.

Další články

Dekarbonizace

Naftový motor

Dekarbonizuj

Benzínový motor

Dekarbonizuj

DPF filtr pevných částic

Dekarbonizuj