Prevence pro hybridy ve třech krocích

POST_8

Moderní automobily s plně hybridním pohonem získávají v současnosti na trhu stále větší oblibu. Vedle prokazatelné šetrnosti při provozu se navíc jejich majitelé často mohou spolehnout na různá zvýhodnění. Značka BG Products však se svým preventivním programem nezapomíná také na pravidelnou údržbu hybridních vozů.

Možná by se mohlo zdát, že prevence v údržbě vozů vybavených touto pokrokovou technologií není až tak nezbytná. Opak je ale pravdou a hlavním důvodem použití BG sady na ochranu motorů hybridního pohonu, která je novinkou na trhu, je poměrně odlišné využívání spalovacího motoru při jízdě. Hybridní pohon pracuje většinou ve čtyřech základních režimech – rozjezd, běžná jízda, akcelerace, brždění se zastavením. Spalovací motor, který je součástí hybridního pohonu však pracuje pouze při běžné jízdě či akceleraci, přičemž jakékoliv sundání nohy z akceleračního pedálu znamená okamžité zastavení spalovacího motoru a rekuperaci elektrické energie ze systému.

Hybrid Performance Service Kit KE07

Také snaha konstruktéru těchto pohonů směřuje přes vylepšování řídicí jednotky k maximálnímu využití energie v bateriích a současně omezit chod spalovacího motoru. Logickým důvodem je co největší snížení spotřeby paliva, což majitelé hybridů rozhodně ocení. Avšak tento trend má i druhou stranu mince. Tím, jak probíhá neustálý režim spouštění a vypínání spalovacího motoru, dochází k razantním teplotním rozdílům uvnitř skříně klikového hřídele. Tyto teplotní rozdíly se nejvíce negativně projevují na kvalitě motorového oleje, který v této situaci postupně degraduje. Vytváří se tím prostor pro průnik paliva a vody do motorového oleje a výsledkem je poté snížený výkon, životnost oleje a jeho klesající mazací schopnosti. Sekundárním negativním jevem je také postupná oxidace paliva, které vlivem celkové úspornosti hybridního systému, zůstává v palivové nádrži vozu mnohem déle. Zmíněná degradace paliva následně podporuje vznik postupné koroze v palivovém systému.      

BG sada na ochranu motorů hybridního pohonu obsahuje tři produkty, které stejně jako u klasických motorů odstraňují úsady ze spalovacího prostoru, vstřikovačů. Zároveň snižují opotřebení, emise a spotřebu paliva. Zabraňují také tvorbě úsad v olejovém prostoru, v oblasti pístních kroužků a sacím systému. V konečném důsledku tak prodlužují stabilitu a životnost oleje. Nad rámec těchto vlastností poskytují produkty řady BG Hybrid další efektivní řešení.  

fwfefBG Hybrid Performance Service Kit - 2019

 ´BG Platinum 44K for Hybrids´, zvyšující ochranu proti korozi a oxidaci paliva, vychází ze standardního provedení BG 44K, avšak pozměněná chemická formule kapaliny je uzpůsobena potřebám hybridního pohonu. ´BG Advance Formula MOA for Hybrids´ je aditivem do motorového oleje, eliminujícím vlhkost včetně negativního působení paliva pronikajícího do olejového systému a zamezujícím tak degradaci motorového oleje. Pozitivem je také extrémní snížení tření u mechanických dílů motoru. Posledním produktem z této hybridní sady je ´BG Engine Performance Restoration for Hybrids´, který formou dekarbonizace olejového prostoru a pístních kroužků odstraňuje veškeré houževnaté úsady, kaly a laky. Tím dochází k navracení výkonových parametrů motoru, vyrovnání kompresních tlaků na jednotlivých válcích a snížení celkové spotřeby paliva.   

Prius000258Prius engine

A právě spotřeba paliva se stala hlavním parametrem testů, které byly prováděny na dvou vozech Toyota Prius s hybridním pohonem. Výsledky testu byly více než překvapivé a jasně hovoří ve prospěch preventivní péče formou sady BG pro hybridy, která se aplikuje s každou výměnou motorového oleje.

Nové články

Řeší vodík nebo ultrazvuk skutečně efektivně proces dekarbonizace motoru?

Ve světě dekarbonizace motorů je dnes poměrně velká konkurence a nabídkami na odstranění karbonu se to jen hemží. Přirozeně každý, kdo takovou technologii nabízí preferuje pouze to „svoje řešení“. Ale jak je to doopravdy s bojem proti karbonovým úsadám? Často chce zájemce o dekarbonizaci motoru znát odpověď na otázku, jak se od sebe liší metoda prováděná vodíkem nebo ultrazvukem. Anebo snad existuje i jiné řešení? Pojďme do tohoto dilema vnést trochu světla.   

BG – Prokazatelná cesta k úspoře paliva

Technologie americké společnosti BG Products již dlouhodobě směřuje k dekarbonizaci motorů, což mimo jiné přináší i sníženou spotřebu paliva u zážehových i vznětových motorů. A jak jsme se přesvědčili, nejedná se pouze o osobní vozy.

Další články

Dekarbonizace

Naftový motor

Dekarbonizuj

Benzínový motor

Dekarbonizuj

DPF filtr pevných částic

Dekarbonizuj